Fritidsklubbar i KF:s regi

Fritidsklubbarna riktar sin verksamhet till barn som går i årskurs 4-6 i KF:s upptagningsområde. Klubbarna drivs som öppna verksamheter, d.v.s. barnet kan komma och gå som den vill efter behov och intresse
(i samråd med föräldrar), utan inskrivning.

På våren i årskurs 3 får alla blivande fritidsklubbsbarn och deras föräldrar skriftlig information om verksamheten, och inbjudes också att besöka oss för att få information om fritidsklubbens rutiner. Föräldrar har då möjlighet att informera oss om barnet har några speciella behov, exempelvis allergier, astma, diabetes m.m.

Tryck/klicka på respektive klubb för ytterligare information.